Asia


Vietnam Membership Home Page


Membership Director: Vietnam and

Country Liaison Director, Vietnam

Phong Tran, GMPSA, EFIAP/D1·


Welcome to the Vietnam Membership home page.

As the Vietnam Membership Director, I look forward to helping the members of our country take advantage of all of its available photographic opportunities. If you reside in Vietnam, please feel free to contact me with your thoughts and suggestions about creating programs that will benefit our country's members.  Let's all work together to develop some interesting and exciting activities.

An important part of the PSA experience is awarding the hundreds of volunteers that help our organization. Review the information on Awards found on the PSA website. The upper right area lists the awards that are available. Make yourself aware of the guidelines, instructions and proposal submission dates for PSA Honors, Society Recognition Awards and PSA Service Awards.

Thank you for visiting with us. Please come again!

» PSA Brochure in Vietnamese - pdf


Chào mừng bạn đến trang chủ của thành viên Việt Nam.

Là Giám đốc viên Việt Nam, tôi mong muốn giúp các thành viên của nước ta tận dụng lợi thế của tất cả các cơ hội chụp ảnh có sẵn của nó. Nếu bạn cư trú tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với tôi với những suy nghĩ ý kiến ​​của bạn về việc tạo ra các chương trình sẽ được hưởng lợi quốc gia thành viên của chúng tôi. Tất cả chúng ta hãy làm việc cùng nhau để phát triển một số hoạt động thú vị và thú vị.

Một phần quan trọng của kinh nghiệm PSA được trao hàng trăm tình nguyện viên giúp tổ chức của chúng tôi. Xem xét các thông tin về giải thưởng được tìm thấy trên trang web của PSA. Phía trên bên phải liệt kê các giải thưởng mà có sẵn. Làm cho mình nhận thức được hướng dẫn, hướng dẫn và ngày nộp hồ sơ đề nghị cho PSA danh dự, Hội nhận Giải thưởng và PSA Dịch vụ Awards.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm với chúng tôi. Xin vui lòng trở lại!