Q-T


Velichka Todorova, QPSA, AFIAP


Velichka Todorova, AFIAP, QPSA Chairperson of the Vi ArtĀ Foundation, Bulgaria Member of the Managing Board of National Academy of Photography "Yanka Kyurkchieva", Bulgaria I was born on September 13, 1968 in the town of Pazardzhik, Bulgaria, Europe. I have been shooting since I was a child, but in the last 15 years, my interest in photography has moved to another level and I dedicate every free minute to it.

For me, photography is a challenge through which you can reveal yourself to the world in your own way and leave traces. And the traces are what makes our life meaningful, full and truly experienced. I would call my art a way to live my life in a different and individual way. Through the strong influence of black and white photographs, I want to recreate my emotions and feelings and thus feel the state of the object, which, taken and presented in an appropriate way, turns it into a work of art. Through the photographs from the latest projects, I recreate the sensitivity and feelings of women, an important aspect of the life of modern society. I try to capture female figures who show their own nature freely and without any elements of ethical and moral conventions. The mask I use sometimes and the model who holds it delicately in his hands as if to say that he sees himself in it. This is a way to make the viewer grasp the root cause of the condition in which the woman lives today - the iconic and complex "Mask of Life." Jury of international photography competitions Participation in solo and group photo exhibitions in Bulgaria and abroad  Awards from national and international photo competitions  Organizer of photographic trainings, plain airs, festivals  Curator of photographic exhibitions