Ethical Practices


Zasady etyczne i standardy PSA


1. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego powinien działać zgodnie z wszystkimi zasadami PSA. Członek powinien postępować rzetelnie i uczciwie wobec Towarzystwa.Członek powinien przestrzegać zasad etycznych w tworzeniu i prezentacji własnych fotografii. Członkowie działający niezgodnie z zasadami etyki utracą członkostwo PSA i / lub nagrody i wyróżnienia. 

a. Zgłoszone prace do konkursu muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej lub fotografii cyfrowej. Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością.

b. Każda fotografia zaakceptowana do wystawy pokonkursowej pod patronatem PSA nie może być ponownie zgłoszona do innego konkursu w tej samej dywizji, w tej samej sekcji, w tym samym formacie pod innym tytułem, duplikatem czy reprodukcją. Nie można zmieniać tytułu  fotografii, która została uprzednio zaakceptowana w przypadku zgłoszenia do kolejnego konkursu w tej samej dywizji i sekcji. 

c. Fotografie biorące udział w w wewnętrznych konkursach, warsztatach, grupach studyjnych (tylko dla członków PSA), muszą  bezwzględnie przestrzegać tych norm.

2. Informacje zawarte w aplikacjach o wyróżnienia i tytuły muszą być dokładne i prawdziwe. 

3. Materiał przedstawiony do ewentualnej publikacji w Journal PSA i / lub strony internetowej PSA musi być wyłącznym dziełem Autora (-ów). Cytaty z innych materiałów  muszą być starannie oznaczone i Autor materiału musi uzyskać zgodę na wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi.