Eastern Europe


Poland Membership Home Page
Country Membership Director: Poland

 Marcin Bawiec·Welcome to the Poland Membership home page.

As the Poland Membership Director, I look forward to helping the members of our country take advantage of all of its available photographic opportunities. If you reside in Poland, please feel free to contact us with your thoughts and suggestions about creating programs that will benefit our country's members.  Let's all work together to develop some interesting and exciting activities.

An important part of the PSA experience is awarding the hundreds of volunteers that help our organization. Review the information on Awards found on the PSA website. The upper right area lists the awards that are available. Make yourself aware of the guidelines, instructions and proposal submission dates for PSA Honors, Society Recognition Awards and PSA Service Awards.

Thank you for visiting with us. Please come again!

Witamy na stronie głównej Polska Członkostwa.

Jak Dyrektorów Polska członkostwa, czekamy na pomoc członków naszego kraju wykorzystać wszystkie dostępne mu możliwości fotograficznych. Jeśli mieszkasz w Polsce, prosimy o kontakt z myśli i sugestii na temat tworzenia programów, które będą korzystne dla członków naszego kraju. Niech wszyscy wspólnie wypracować ciekawe i ekscytujące atrakcje.

Ważną częścią doświadczenia PSA jest przyznawanie setki wolontariuszy, które pomagają naszej organizacji. Przegląd informacji na temat nagród na stronie internetowej PSA. W górnej części prawej listę nagród, które są dostępne. Bądź świadomy wytycznych, instrukcji i terminów składania wniosku o PSA zaszczytów, nagród i społeczeństwa rozpoznawania PSA nagród jubileuszowych.

Dziękujemy za odwiedzenie
nas. Zapraszamy ponownie!